SAMARBETA

Festivalen arrangeras av den ideella föreningen Kinesisk Kulturfestival Umeå i samarbete.

- Vill du eller ditt företag/organisation bidra till festivalen på något sätt?

Hör av er till info@kinesiskkulturfestival.se